18 July 2008

Pasakali

Magulo.
Hindi matiwasay.
Ako'y nananatiling nakatayo sa dulo ng kawalan.
Hindi malaman kung saan pupunta.
Unti-unting sumisirit.
Nagpupumiglas.
Takbo.
Hanapin mo kung saan ka paroroon.
Dahilan, ano ito?
Basura.
Kalat.
Hindi na dapat ito pinapapatagal.
Nakakayamot.
Itapon.
Kalimutan na ang lahat.
Pasakit.
Pagdurusa.
Masyadong mabigat.
Pasaning nagdadala sa aking lusak.
Putikan.
Hindi ko na sana ito kailangan.
Pero.
Nandito.
Lahat ng ito ay nasa akin lamang.
Akin.
Lamang.
___________________
18july08
"lahat ng ito ay sa akin lamang.."
period. no erase!

No comments: