05 March 2012

Pira-pirasong Paghahangad

Paang sumasalang sa tubig
Malamig
Kaaya-ayang pakiramdam
Samyong mala-sampagita
Itinutulak ang mga daliri
Palalim sa malagkit na
Kasiyahan

Papel na sinulatan
Ng mga hinaing ng pagkabuhay
Inilapag sa tubig
Na tila diamante
Sa pag-silahis ng araw

Lutang, lutàng na mga pangarap
Ang pumalibot sa katawan
Pilit pang ikinawkaw ang binti
Pinakiramdaman ang mala-hiyelong
Pag-akap ng hangih
Humahampas sa natitirang
Bahaging pumupukaw sa ibabaw

Ng mga ibig abutin
Nilukot ang mga papel
Piniga sa uluhan
Ipinunas sa mga nangangatog na kalamnan
Hanggang sa nabalutan ng kabuuan
Ng pira-pirasong
Paghahangad

Muling umihip ang hangin
Nangatog ang mga papel
Dumanak ang lamig
Hanggang sa kalaliman
Ng katauhan

Sinumpa ang hangin
Nanigas ang tubig
Natanaw ang paninigas
Hanggang sa matang dilat
Ang umaalingawngaw na hangin
Ipinapamalas ang pighati

Ipinilas ang mga papel
Sa balat na nanlilimahid
Sa putik na kanina’y
Kasing-linaw ng nakaraang
Kasing dilim pagka-raan
Lumubog sa kumunoy
Ang buong katawan
Hanggang sa hindi na makahinga
Ang kalahatan
Sa dami ng mga pangarap
Na naging saksi sa tagumpay
Ng pagkalubog ng tuluyan

Tinanggap na ito na ang
Hantungan
Ng lahat ng inilapat
Sa libu-libong papel ng inaatim
Isang blankong papel
Ang tumambad sa mata
Na pilit inabot ng nanghihinang kamay

Isang blankong papel.
Blanko.

Natamasa ang tunay na kapayapaan
Sa isang papel
Naipahayag ang buhay
Na ipinamuhay
Sa mga papel
Na piniraso’t inilapat sa tubig
At sinulat ang sarili
Gamit ang putikan

Niyakap ang papel
Habang tuluyang lumulubog
Ang kasamang
Blanko.

____________________
02mar2012
This is for people whom everyone thought wasted their life, but they know they did not.
I'm praying for all of you, my persecuted brothers and sisters in Christ!
-ara.janelle

No comments: