27 September 2015

Ngalan

I. Paghahanap
Saan ba maririnig ang Iyong ngalan?
Sa gitna ng ingay, Ika'y katahimikan.
Sa katahimikan, Ika'y nagsusumigaw.

II. Pagtuklas
Ikinikislap ng mga tala ang ngalan Mo.
Ipinapakita ng pagsikat at paglubog ng araw
Ang mga kaparaanan Mo.
Ang pagtangis ng kalangitang naninimdim,
Ipinapahayag ang pagkasuklam Mo.
Iniukit ng mga kabundukan ang ngalan Mo.
Isinasaboy ng mga bulaklak na namumukadkad
Ang samyo ng kaligtasan Mo.
Ang huni ng mga ibong naglalakbay,
Ipinapakalat ang mga kabutihan Mo.
Ikinikintal ng lahat ng ito na Ikaw ang ngalan Mo.

III. Pananalamin
Saan ba hindi masisilayan ang Iyong ngalan?
Sa wangis ng tao, Ika'y alintana.
Sa kadungisan ng mundo, Ika'y nangingibabaw.

IV. Pagpuri
Pilit mang itago ng karamihan
Pumupumiglas pa rin ang Iyong ngalan.
Sumisigaw ang lahat ng nilalang
Patungkol sa kanilang Manlilikha.
Pinapagmasdan lamang ng mga hangal
Sa di-kalayuan ang pagdiriwang.

Panandaliang hihina sa gabi,
Pagsapit ng umaga'y magsisimula muli.

V. Pagtapos
Paano nga ba maiwawaglit sa pandinig,
Ngayong kay linaw nang isinasambit?
Ikaw at ikaw lamang ang tanging mananatili:
Noon, ngayon, at hanggang sa ang mundo'y manahimik.

____________________
28sept2015
Inspired by the Psalms. :)
For a composition of AJ Villanueva
-era.janeru

No comments: