23 June 2010

ikalima

bawat bangkang lukot
na aking ginagawa
sa mumunti kong papel
na aking pinapaagos
sa ilog na di nalalayo sa'min

bawat kumikislap na bituin
na aking hinuhulog
sa bawat salita't panalangin
na aking tinatangis
hangga't may natitira pa

bawat punung-kahoy
na aking pinaluha
sa pag-ukit ng mga alaala
na aking sinasambulat
sa aking makitid na kalawakan
____________________
23june10
pasakit. pasakit. pasakit.
mahirap maging tao.
mahirap maging taong hindi tao.
-ara.janelle

No comments: