14 March 2011

isa akong post-it

yellow. blue. pink. green.
ako ay isang post-it.

makulay.
dumidikit.
nasusulatan.

ako ay isang paalala.
kung ano man ang ako sa iyo.

hindi ako mawawaglit
hangga't hindi ako inaalis.

maaring piliting kalimutan
hangga't hindi tinitignan.

basta ako'y isang post-it.
isa akong ala-ala.

___________________
15mar2011
isa akong ala-alang hindi makakalimutan
at maaring kalimutan...
-ara.janelle

No comments: