17 March 2013

Dala-dalangin

Tuwing humihinto sa

Pinagninilay

Upang harapin ang bukang

Liwayway

Na maaring puno ng kasiglaha't

Paghuhumiyaw

Sa mga pagkakataong labis ang

Di kasiguraduhan

Para sa mga pag-asang

Nanlulupaypay

Huwag matakot na magmuling

Umantabay

Isambit ng magmuli ang laging

Pinaglalamayan

Tuklapin muli ang sugat ng

Kasiguraduhan

Ibulong sa hanging

Umuulyaw

Ang mga kathaing pilit

Humahandusay

Sa kaguluhan ng isipang

Pinapamuhay

Gawing kasiguraduhan ang

Di kasiguraduhan
____________________
28feb13
Text for Alexander John Villanueva's composition entitled "Dala-dalangin"
To be performed by Nikka Mae Lopez on her 3rd voice recital (13apr13).
-ara.janelle  

No comments: