03 January 2014

Bawat Araw Ay Pasko

Umiihip na ang malamig na hangin
Mas maikli na ang araw kaysa gabi
Makulay at maliwanag ang paligid
Maraming nagsasabing, “Pasko na naman muli!”
Ang unang pasko’y ating balik-tanawin
Malamig ang hangin, mahaba ang gabi
Ang mga bituin, nagsilbing palamuti
Hinayag ng mga anghel ang paskong dumarating:
Ngayong araw, Sya’y purihin, pasalamatan, sambahin.
Ngayong araw, ipagdiwang araw ng Kanyang pagdating
Ipinagpalit ang trono para sa isang sabsaban
Upang bawat araw ay Pasko

Umiihip na ang malamig na hangin
Mas maikli na ang araw kaysa gabi
Tila ba buhay nati’y sinasalamin
Nag-a-alala, nangungulila, “Pasko na naman muli.”
Ang unang pasko’y ating balik-tanawin
Malamig ang hangin, mahaba ang gabi
“Wala nang matutuluyan,” lahat yan ang sabi
Pinanganak ang Pinangako sa gitna ng mga dayami
Anumang mangyari, Sya’y purihin, pasalamatan, sambahin.
Anumang mangyari, ipagdiwang araw ng Kanyang pagdating
Ipinagpalit ang trono para sa isang sabsaban
Upang bawat araw ay Pasko

Umiihip na ang malamig na hangin
Mas maikli na ang araw kaysa gabi
Ano nga ba ang Pasko para sa atin?
Mga regalo, pagdiriwang, mga palamuti?
Ang unang pasko’y ating balik-tanawin
Malamig ang hangin, mahaba ang gabi
Si Hesus, pinili tayo na ibigin
Upang, sa krus, tayo ay magkaro’n ng kapalit
Kaya bawat araw, Sya’y purihin, pasalamatan, sambahin.
Bawat araw, ipagdiwang araw ng Kanyang pagdating
Ipinagpalit ang trono para sa isang sabsaban
Upang bawat araw ay Pasko

____________________
23dec2013
Ito ay sinulat ko para kay AJ Villanueva. Nilapatan nya ito ng musika at kinanta nya noong Bisperas ng Pasko sa kanilang simbahan. :)
-ara.janelle

No comments: