23 January 2010

ikaapat

binibilang ko ang mga naglalagas
na dahon
pinagmamasdan ko ang paglubog
ng araw
pinakikinggan ko ang uyayi
ng kuliglig

sumandal ako sa aking
kinalalagyan
buntung-hininga
naghihintay ng isang diwata
na lilipad galing sa
langit
o maging sa lupa
na haharap sa akin
habang iwinawasiwas ang kanyang
kamay
at gagawin ang aking mundo na
kasing-kulay ng mga bulaklak

sa isang panaginip
na kailanma'y hindi ko na
marahil
matatanaw.
____________________
23jan10
4 down, one more to go!!!
-ara.janelle

No comments: